image06 image07 image04 image03 image02

Vhita

Tjänster

Personalägd

VÅR PRISFILOSOFI

Vi är inte ett lågprisföretag! – men heller inte dyrast! Vi har en rak prissättning utan olika tillägg och avgifter som är vanligt i vår bransch. Dessa är förvillande och fördyrande för kunden då de i regel inte ingår i underlaget för RUT-avdraget. I vårt pris ingår allt som behövs för städningen – kemikalier, trasor mm. Vi sätter vårt pris utifrån en målsättning att stärka förtagets framtidsmöjligheter och vara ledande i branschen vad gäller löner och ersättningar till vår personal. Vi använder oss inte av den flora av möjliga bidrag som staten erbjuder i dag – vi tycker att RUT-avdraget till våra kunder är fullt tillräckligt. Vi vill inte bygga upp en bidragsfinansierad verksamhet.