image06 image07 image04 image03 image02

Vhita

Tjänster

Personalägd

VÅR SYN PÅ SERVICE

Kundanpassning Vi ser varje kund som unik. Det finns ingen ”standardkund” och därmed ingen ”standardstädning”. Våra kollegor erbjuder oftast ett antal timmars städning med ett standardiserat innehåll – utan några avvikelser och under förutsättningar som städföretaget stipulerar. Vi gör ett städprogram med kunden utifrån kundens specifika behov och preferenser. Detta kan varieras när det finns behov.


Flexibilitet Många kunder har en livssituation som kan medföra behov av snabba förändringar med korta varsel. Vi svarar upp mot detta genom att vara flexibla i olika avseenden.


Enkelhet Det ska vara enkelt att ha med oss att göra. Vi är lätta att nå – när som helst (kvällar och helger – ja, självklart också dagtid) via samtal, sms och mail. Vi svara omgående eller inom kort.

Kunden behöver inte göra något speciellt inför vår städning. Många kollegor ställer olika krav på kunden för att städa – vi gör inte det! Kunden kan lämna sitt hem i ”kaos” som det kan vara efter en stressig morgon – vi fixar det!

Vi har också med allt som behövs för att göra vårt jobb. Alltså ingen stress för kunden att ha allt hemma!


Sammanfattning Vi finns för kunden på kundens villkor!