image06 image07 image04 image03 image02

Vhita

Tjänster

Personalägd

VÅRA KUNDER

Vår verksamhet har huvudsakligen utvecklats utifrån våra kunder. Genom rekommendationer har vi kundgrupperingar som är grannar, arbetskamrater, vänner, familjer etc. – ett bra sätt att bygga och stärka våra kundrelationer. Vår strävan till långsiktighet bekräftas av hur vår kundstock fördelas åldersmässigt:

5 – 7 år 20%
3 – 5 år 65%
1-3 år 15%

Vi söker kunder med stor urskiljning. Vi söker inte en snabb tillväxt och vi vill inte bli för stora. Vi vill ha kunder som vi trivs med och därmed vara en leverantör som kunden trivs med! Den nära relationen är grundläggande för oss. Kunden får aldrig bli bara ett anonymt kundnummer!