image06 image07 image04 image03 image02

Vhita

Tjänster

Personalägd

VÅR PERSONAL

Delar av vår personal är delägare i Vhita tjänster - MEN när det gäller vår personalpolitik är vi alla anställda! Vår målsättning är att skapa goda förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Vi strävar efter en balans mellan jobb och fritid. Städa är ett tungt jobb – få klarar att städa 8 timmar om dagen 5 dagar i veckan! Man blir mentalt och fysiskt sliten av det. Därför jobbar en anställd max 80 % av en heltid. Vidare jobbar vi i team om 2 anställda – i vissa fall kan vi vara 3. Det är trevligare att vara 2 – en städning blir effektivare när man är 2 jämfört med en ensamstädare. Alla har dåliga dagar emellan åt – då är det tungt att vara ensam och städningen blir inte bra. Det är också en trygghet att vara två om något händer. Vår personal är flerspråkliga men det finns alltid en person i ett team som pratar svenska. Personal med utländsk bakgrund är etablerade i Sverige med familj och har ett socialt liv. Vi har inga korttidsanställda finansierade med bidrag! Vår personal trivs hos oss - vi har låg personalomsättning. De flesta har jobbat 4-6 år i vår verksamhet. Vi har löner och belöningssystem som gör oss löneledande i branschen. Vi har en ytterst låg sjukfrånvaro!