image06 image07 image04 image03 image02

Vhita

Tjänster

Personalägd

OM OSS

Vhita tjänster är en fortsättning av mlu vhita tjänster som funnits sedan 2009. Våren 2016 övergår vi från en enskild firma till ett personalägt aktiebolag. Vi är en personalgrupp som jobbat 4-7 år inom vhita tjänster som nu får möjligheten att tillsammans föra verksamheten vidare och fortsätta att utveckla den. Vi kommer även fortsättningsvis vara ett företag som utvecklas under kontrollerade former. För oss är volymtänkande och vinstmaximerande ointressant. Vår utveckling långsiktig - baserad på en kunnig och motiverad personal som utför ett jobb som våra kunder uppskattar och tycker det är värt att betala för! Marknaden för våra tjänster är stor – det finns gott om kunder – men utmaning är att hitta rätt personal – det är svårare!